Společenství dětí

   

Je společenstvím dětí ve věku 6 – 15 let. Aktivita dětí má v této farnosti několik podob. Jedná se především o vánoční scénku, tvořivý den pro misijní neděli, farní tábor aj.

 

Fotografie :

     Tábor

 

 

 

Kontakt

Římskokatolická farnost
K Výšině 130
735 53 Dolní Lutyně
Duchovní správce :
P. Mgr. Marián Pospěcha
tel: 731 340 300

Email : farnost@farnostdolnilutyne.cz

Veškeré návrhy, nápady, připomínky, dotazy ohledně webu směřujte na
monczka@farnostdolnilutyne.cz

Odkazy