Hodiny pro Veřejnost

Úřední hodiny během prázdnin nejsou. Nezastihnete-li kněze na faře, je k dispozici po každé mši svaté v sakristii kostela či kaple, popř. na telefonu. 731 340 300

 

 

Kontakt

Římskokatolická farnost
K Výšině 130
735 53 Dolní Lutyně
Duchovní správce :
P. Mgr. Marián Pospěcha
tel: 731 340 300

Email : farnost@farnostdolnilutyne.cz

Veškeré návrhy, nápady, připomínky, dotazy ohledně webu směřujte na
monczka@farnostdolnilutyne.cz

Odkazy

 

 

;