Vítáme Vás

Vítáme Vás na internetových stránkách farnosti Dolní Lutyně naleznete zde potřebné informace o životě naší farnosti.

Popeleční středa


Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a půst „újmy“ - jen jednou za den úplné nasycení). V době postní bychom se měli vystříhat plesů a bujarých zábav. Jedná se o jakousi vnitřní disciplínu a určité svědectví, které dáváme světu kolem nás nejen o své víře, ale také o naší kultuře. Čas půstu je doba, kdy se máme zcela obrátit k svému Bohu, abychom zakusili ve svém životě konverzi, obracení, duchovní obnovu, posvěcení svého života a tak skutečně s užitkem slavili a prožívali Velikonoce, které jsou tajemstvím nejen naší víry, ale celé podstaty našeho života.

VELMI TOTO KLADEME NA SRDCE VÁM VŠEM!

Nové vitráže v kapli sv. Izidora

sv. Isidor


Patron: Madridu, rolníků a vzýván proti suchu

Atributy: dva andělé, motyka, selský oděv, pluh a spřežení volků


Životopis


Izidor "rolník" (1080-1130) se narodil ve Španělsku, jež bylo v té době z velké části v arabských rukou. V dětství často slyšel vyprávění hrdinských eposů o činech velkých španělských vojevůdců. Izidor sám nemá meč ani koně. Již v dětství ztratil otce, a proto pracoval na polích u statkářů v Torrelaguně. Tam také najde manželku, Marii Toribiovou, z venkova jako on.


Izidor je hluboce věřící. Každé ráno se účastní ranní mše svaté a během dne je často vidět, jak se o samotě modlí. Ostatní námezdní dělníci na něj proto žalují: nechce se mu pracovat, ztrácí čas a kořistí z naší námahy. Izidor se proti obviněním nebouří, ale ani neustoupí. Hospodář je znepokojený, copak mu nedůvěřuje? Ať ho tedy hlídá, ať kontroluje, ať si ověří výsledky jeho práce… A to právě hospodář udělal a zjistil, že Izidor ztrácel čas, když každou chvíli poklekal k modlitbě, ale že do večera sklidil stejné množství obilí jako ostatní. A stejně při orání: také samá modlitba, ale na konci dne je celý jeho díl půdy obdělaný.


Majitel nejprve na Izidora pohlíží s nedůvěrou. Když se však přesvědčil o jeho poctivosti. A tak se z neoblíbeného nádeníka stává hospodářův důvěrník, nosí domů více peněz, které rozděluje chudým. On ani jeho žena nezměnili život: v jejich okolí a jejich zásluhou začínají chudí žít trochu lépe. V dobách hrdinských epických zpěvů o četných dobyvatelích je pro Izidora až do jeho smrti právě toto poslání jeho vlastním válečným tažením. Některé jeho skutky občas připomínají Františka z Assisi.


Pracovat, modlit se a rozdávat: to jsou jeho hrdinské zpěvy, které jej po smrti proslaví stejně jako španělské vojevůdce.

V roce 1170 jsou jeho ostatky uloženy v madridském kostele svatého Ondřeje a jeho věhlas se časem rozšíří nejen ve Španělsku, ale i ve španělských koloniích v Americe a v některých krajích severní Evropy. Roku 1622 je Izidor papežem Řehořem XV. Prohlášen za svatého (spolu s Ignácem z Loyoly a Františkem Xaverským). V roce 1697 papež Inocenc XII. prohlašuje blahoslavenou jeho manželku Marii Toribiovou. Relikvie svatého Izidora jsou nyní v madridské katedrále.


Svatý Izidor 1080-1130 (svátek 15.května). Pastorace.cz [online]. Copyright © 2000 [cit. 15.11.2017]. Dostupné z: http://www.pastorace.cz/clanky/pobozny-lenoch-svaty-izidor-15kvetna

Kontakt

Římskokatolická farnost
K Výšině 130
735 53 Dolní Lutyně
Duchovní správce :
P. Mgr. Marián Pospěcha
tel: 731 340 300

Email : farnost@farnostdolnilutyne.cz

Veškeré návrhy, nápady, připomínky, dotazy ohledně webu směřujte na
monczka@farnostdolnilutyne.cz

Čas

Odkazy