Společenství modlicích se matek

   

Toto hnutí, které je dnes rozšířené již po celém světě, vzniklo před 15 lety v Anglii. Jeho zakladatelkou je paní Veronika Williams.

Jde o sjednocení maminek na celém světě především v modlitbách za děti, ale také za rodiny, manželství a za kněze. Cílem modliteb je umění odevzdávat Bohu naše děti s tím, že On sám nejlépe ví, co je pro ně dobré.

Skupinky modlících se matek by neměly být velké - od dvou do osmi maminek. Důvodem je důležitost vztahů ve skupince, které mají být otevřené a zachovávat intimitu sdělených problémů. Jedním z hlavních rysů je právě možnost hovořit o nejrůznějších problémech svých i jiných pro odevzdání v modlitbě. Nikdy se nesmí stát, že by cokoli, co bylo řečeno ve skupince, některá z maminek vyprávěla dál svým přátelům. O všech záležitostech se mluví jenom proto, aby se celá skupinka byla schopna za ně modlit, nikoli je řešit nebo šířit dál.
 

 

 

Kontakt

Římskokatolická farnost
K Výšině 130
735 53 Dolní Lutyně
Duchovní správce :
P. Mgr. Marián Pospěcha
tel: 731 340 300

Email : farnost@farnostdolnilutyne.cz

Veškeré návrhy, nápady, připomínky, dotazy ohledně webu směřujte na
monczka@farnostdolnilutyne.cz

Odkazy