Společenství "Zralé víno"

Toto společenství je určeno všem seniorům, kteří se chtějí společně setkávat a povídat si o tom, co zrovna prožívají. Během společenství se společně modlí, vyprávějí si a zároveň se vzdělávají a povzbuzují ve víře. Společenství „Zralé víno“ může navštívit každý zájemce. Setkávají se jednou měsíčně na faře.

 

Kontakt

Římskokatolická farnost
K Výšině 130
735 53 Dolní Lutyně
Duchovní správce :
P. Mgr. Marián Pospěcha
tel: 731 340 300

Email : farnost@farnostdolnilutyne.cz

Veškeré návrhy, nápady, připomínky, dotazy ohledně webu směřujte na
monczka@farnostdolnilutyne.cz

Odkazy